Naujos elektros instaliacijos įrengimas
Senos elektros instaliacijos remontas ir modernizavimas
Varžų matavimas
Dokumentacijos parengimas
Elektros generatorių prijungimas prie namo elektros tinklo
Prietaisų prijungimas
Silpnų srovių (televizijos, interneto, apsaugos, telefono) instaliacijos įrengimas ir remontas
Konsultacijos